Woda

Naturalna Woda Źródlana 5 PLUS wydobywana jest ze źródła na obszarze południowej części Niecki Łódzkiej w miejscowości Piaski, gmina Kleszczów. Budowa geologiczna tego regionu jest niezwykle skomplikowana, gdyż występuje tu rów tektoniczny Kleszczowa o kierunku równoleżnikowym. Woda 5 PLUS czerpana jest ze studni o głębokości około 312 m, należącej do jednej z najgłębszych w Polsce z poziomu wodonośnego kredy górnej liczącego około 70 mln lat. Taka budowa terenu gwarantuje Wodzie 5 PLUS naturalną osłonę przed niekorzystnymi wpływami i zanieczyszczeniami z powierzchni terenu, co z kolei charakteryzuje naszą wodę pierwotną czystością mikrobiologiczną oraz stabilnym i naturalnym składem chemicznym.

Kationy Aniony
Ca2+ 120,24 mg/l HCO3- 267,90 mg/l
Mg2+ 14,58 mg/l Cl- 13,80 mg/l
Na+ 3,12 mg/l SO42- 119,54 mg/l
K+ 1,3 mg/l F- 0,06 mg/l

Stale monitorujemy ujęcia wody oraz jakość wytworzonych produktów. Przeprowadzamy w zakładowym laboratorium systematyczne analizy, co gwarantuje, że woda którą Państwo piją spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. W 2005 roku otrzymaliśmy IFS, czyli międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który jest co roku potwierdzany przez jednostki certyfikujące. Jego wprowadzenie jak również utrzymanie przez kolejne lata gwarantuje Państwu, że otrzymujecie produkt najwyższej jakości i w pełni bezpieczny. Ponadto od 2010 roku działamy również w ramach standardów ISO 22 000.

 

Atesty Wody