Informacja o połączeniu spółek T.G. BEWA z SADIE Inv.

Plan połączenia spółek został uzgodniony w dniu 7 listopada 2014 roku. Więcej informacji w pliku Połączenie spółek